Controladores de Windows son vulnerables a Backdoor persistentes

4

Controladores de Windows son vulnerables a la instalación de Backdoors persistentes